06/04/2016 | 1

Ngoại trưởng Kerry nói chuyện về chiến tranh Việt Nam

Ngoại trưởng Kerry nói chuyện về chiến tranh Việt Nam

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry sắp có bài diễn thuyết tại một cuộc hội thảo quan trọng về Chiến Tranh Việt Nam, dự trù sẽ diễn ra ngày 27 tháng Tư tới đây tại Thư Viện Tổng Thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas.

Tin cho hay Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cũng sẽ tham dự sự kiện này. Ngoài ra, còn có hai nhân vật đáng chú ý khác là ông Henry Kissinger, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ thời kỳ 1973-1977, và nhà làm phim Ken Burns, người sẽ cho ra mắt bộ phim tài liệu về Chiến Tranh Việt Nam dài 10 phần vào năm 2017.

Cuộc hội thảo dài 3 ngày sẽ tập trung bàn về thời điểm khó khăn và có tính quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Lyndon B. Johnson. Ngoại Trưởng Kerry, người đã từng phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ, dự trù sẽ nói về những thay đổi ở Việt Nam và quan hệ giữa hai nước. Sau sự kiện này, ông Kerry sẽ tháp tùng Tổng Thống Barack Obama thăm Việt Nam vào tháng 5.

Cuộc hội thảo về đề tài Chiến Tranh Việt Nam do trường Đại Học Texas tại Austin và Thư Viện Tổng Thống Lyndon B. Johnson đồng tổ chức. Các viên chức cao cấp của cả hai tổ chức này đều hứa sẽ nhìn lại cuộc chiến một cách không kiêng dè. Ông Kerry có mặt tại chiến trường Việt Nam vào cuối năm 1968. Sau khi một thời gian đóng quân tại Vịnh Cam Ranh, ông tham gia đội tàu tuần tiễu Swift Boat mặc dù có quan điểm chống chiến tranh. Một thương tích nơi tay khiến cho ông được trao tặng huân chương Purple Heart, hay Chiến Thương Bội Tinh của quân đội Hoa Kỳ.

Huy Lam / SBTN