23/09/2014 | 1

Ngoại Trưởng John Kerry gặp lãnh đạo thế giới trước cuộc họp UN

Ngoại Trưởng John Kerry gặp lãnh đạo thế giới trước cuộc họp UN

New York, New York. (Reuters) – Ngoại trưởng John Kerry tổ chức các cuộc họp với các lãnh đạo thế giới hôm thứ Hai ngày 22 tháng 9, bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 69.

Ông Kerry gặp Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Hoàng tử Saud Al-Faisal và tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng về Libya. Các cuộc họp trên là một phần của thời khóa biểu bận rộn của ông Kerry, trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 quốc gia. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 140 nguyên thủ quốc gia tham dự cuộc thảo luận chung hàng năm của Đại Hội Đồng, bắt đầu từ 24 tháng 9 đến 30 tháng 9.

Trong khi đó, an ninh được tăng cường chung quanh tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York, một ngày trước khi bắt đầu cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hàng năm. Phiên họp lần thứ 69 sẽ bắt đầu với bài diễn văn của các lãnh đạo thế giới vào thứ Tư 24 tháng 9. Trong 6 ngày tranh luận, các lãnh đạo sẽ giải quyết các vấn đề bao gồm mối đe dọa an ninh của phiến quân Quốc gia Hồi giáo, cuộc chiến chống Ebola ở châu Phi và các mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Trong ngày đầu tiên, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đọc điễn văn trước toàn thế giới. (M. Đức)