24/11/2013 | 1

NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC LÊN TIẾNG VỀ HIỆP ƯỚC KÝ VỚI IRAN.

NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC LÊN TIẾNG VỀ HIỆP ƯỚC KÝ VỚI IRAN.

Tin Bonn – Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã nói với báo chí ở Bonn sau khi trở về từ Geneva rằng hiệp ước giữa lục cường và Iran trong sáng nay là một chuyển điểm  trong thời gian khó khăn nhất và sau những cuộc đàm phán khó khăn nhất. Lục cường đang tiến gần mục tiêu ngăn chận Iran thủ đắc võ khí nguyên tử. Iran và lục cường đã kết thúc bản hiệp ước vào sáng ngày hôm nay, giới hạn hoạt động nguyên tử Iran và đổi lại Iran sẽ được nhấc bỏ một phần cấm vận. Ngoại trưởng  Westerwelle cũng nói rằng sau 10 năm với những cuộc đàm phán gay go, tình hình ngày càng tệ hơn, sự đối đầu đã kéo dài quá lâu và lúc này đã có thể vượt qua, cho nên hiệp ước Geneva rất quan trọng dù không phải là hiệp ước cuối cùng. Trong lúc đàm phán, các nước tham dự đều quan tâm tới vấn đề an ninh trong vùng và đặc biệt là Do Thái. Tuy nhiên, Do Thái đã lập tức tuyên bố hiệp ước là một sự sai lầm và sẽ không bị hiệp ước này bó buộc.