22/01/2014 | 0

Ngoại Trưởng Đức: Không Có Phép Lạ Cho Hoà Bình Syria

Ngoại Trưởng Đức: Không Có Phép Lạ Cho Hoà Bình Syria

Montreux, Thuỵ Sĩ. (Reuters)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng: sẽ không có phép lạ đối với hòa bình Syria, ông hy vọng cuộc họp ngày hôm nay sẽ đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp tục vào các tuần tới hay các tháng tới. Ông hy vọng ít nhất hội nghị sẽ có thể thiết lập những vùng bình an để cứu giúp nạn nhân chiến tranh.
Với bản phúc trình và hình ảnh tra tấn cho thấy thế giới đã nợ người dân Syria, nhưng đòi hỏi từ chức không phải là giải pháp, mà phải tìm một giải pháp thích ứng cho dù hội nghị ngày hôm nay không đem lại kết quả.
Vẫn theo ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, cuộc họp ngày hôm nay không thể đưa ra một giải pháp chính trị, nhưng hỵ vọng có thể giúp cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.
Huệ Võ