22/10/2013 | 0

NGOẠI TRƯỞNG 11 NƯỚC GẶP NHAU Ở LUÂN ĐÔN

NGOẠI TRƯỞNG 11 NƯỚC GẶP NHAU Ở LUÂN ĐÔN

Tin Luân Đôn – Hôm nay Ngoại trưởng 11 nước gặp nhau ở Luân Đôn để thảo luận chương trình cho cuộc hội nghị hòa bình Geneva 2 nhằm giải quyết chiến tranh Syria. Ngoại trưởng Anh William Hague đã lên tiếng kêu gọi đối lập Syria tham gia hội nghị có thể sẽ được tổ chức vào tháng 11. Hội nghị đang gặp nhiều trở ngại, trong đó có sự chia rẽ của đối lập, Tổng thống Bashar al-Assad không chịu từ chức, và nhiều thành phần dân quân chống chế độ có liên hệ với al-Qaeda.

Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Ả Rập Thống Nhất Emirates và Hoa Kỳ nhóm họp để thảo luận chương trình hội nghị và làm cách nào thuyết phục đối lập Syria tham gia. Chính phủ Tổng thống al-Assad tuyên bố sẽ không chấp nhận bản hiệp ước nào đòi người lãnh đạo của họ phải từ chức. Đối lập Syria tuyên bố chỉ tham dự hội nghị nếu có chương trình thành lập chính phủ chuyển tiếp và ông Bashar al-Assad không có mặt trong chính phủ chuyển tiếp này.