23/02/2016 | 0

Nghiên cứu nói Hollywood thiên vị da trắng

Nghiên cứu nói Hollywood thiên vị da trắng

Los Angeles, California. (CBS) — Một cuộc nghiên cứu rộng lớn về tính đa dạng ở Hollywood lên án kỹ nghệ giải trí là hoàn toàn nghiêng về người da trắng.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Annenberg của Đại Học Nam California USC nhận thấy có một sự thiếu tính đa dạng trên toàn hệ thống khi nói về giới tính, chủng tộc, sắc tộc và thành phần LGBT. Bản tường trình có tính cảnh tỉnh này làm rõ thêm sự chỉ trích nhắm vào Học Viện Khoa Học Và Nghệ Thuật Điện Ảnh, khi chỉ đề cử toàn nam nữ tài tử da trắng trong năm thứ hai liên tiếp. Bà Stacy Smith, đồng tác giả nghiên cứu của USC, nói rằng trước khi có hiện tượng Oscar quá trắng, đã có hiện tượng Hollywood quá trắng. Cuộc nghiên cứu xem xét hơn 400 cuốn phim và chương trình truyền hình thuộc 10 công ty lớn bao gồm tất cả các mạng lưới truyền hình, hầu hết các đài truyền hình cáp lớn và các hãng phim điện ảnh, cũng như nhiều dịch vụ cung cấp phim trực tuyến.

Theo các nhà nghiên cứu, chỉ có một phần ba nhân vật có lời thoại là thuộc về phụ nữ, bất kể phụ nữ chiếm 50% dân số Hoa Kỳ. Chỉ 28% vai trò có lời thoại là thuộc về tài tử sắc tộc hoặc chủng tộc thiểu số. Và hơn nửa nội dung được xem xét không hề có một nhân vật Á Châu nào có lời thoại. Ở hậu trường, sự chênh lệch càng nhiều, từ trên xuống dưới, trong các vai trò như nhà điều hành, đạo diễn, người viết, nhà tạo loạt phim và đoàn quay phim. Bản tường trình này xuất hiện chỉ 6 ngày trước lễ trao giải Oscar. (Huy Lam)