Nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa thuốc nhuộm tóc và thuốc duỗi tóc với nguy cơ ung thư ngực đặc biệt là ở phụ nữ da đen

Nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa thuốc nhuộm tóc và thuốc duỗi tóc với nguy cơ ung thư ngực đặc biệt là ở phụ nữ da đen

Ảnh: Reuters

CNN trích dẫn nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia, cho viết việc  sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn và sử dụng thuốc hóa học làm duỗi tóc có liên quan đến nguy cơ ung thư ngực. Nguy cơ cao hơn gấp sáu lần đối với phụ nữ da đen. Nghiên cứu, được công bố hôm thứ tư trên Tạp chí Ung thư Quốc tế. Nghiên cứu này theo dõi  46,709 phụ nữ, tất cả nằm trong chương trình nghiên cứu có tên là Sister Study, bao gồm những phụ nữ có chị em gái được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngực. Nghiên cứu này  nhận thấy những phụ nữ nói rằng họ đã sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn trong năm trước khi ghi danh tham gia vào nghiên cứu có khả năng mắc ung thư ngực cao hơn 9% so với những phụ nữ không sử dụng.

Nguy cơ cao hơn ở phụ nữ da đen. Phụ nữ da đen ít sử dụng thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn nhưng có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngực sau khi sử dụng. Thuốc nhuộm tóc vĩnh viễn có liên quan đến nguy cơ ung thư ngực cao hơn 45% ở phụ nữ da đen và cao hơn 7% ở phụ nữ da trắng. Phụ nữ da đen nhuộm tóc cứ sau 5 đến 8 tuần có nguy cơ mắc ung thư ngực cao hơn 60%. Sử dụng thuốc hóa học làm duỗi tóc có liên quan đến nguy cơ ung thư ngực cao hơn 18% ở phụ nữ da đen và da trắng, một phần vì phụ nữ da đen có khả năng sử dụng sản phẩm này cao hơn nhiều.  74% phụ nữ da đen tham gia chương trình nghiên cứu đã xử dụng thuốc hóa học làm duỗi tóc so với 3% phụ nữ da trắng xử dụng.  Báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh năm 2016 cho thấy Tỷ lệ mắc ung thư ngực đang gia tăng ở phụ nữ da đen, và có rất nhiều sự khác biệt về chủng tộc trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, chất lượng, cũng như khả năng chi trả có thể cản trở việc điều trị.

Các sản phẩm về tóc có chứa hơn 5,000 hóa chất,  và hầu hết các thuốc nhuộm và thuốc duỗi tóc không có các thành phần trên nhãn. Nghiên cứu không xác định chính xác hóa chất nào gây ra bệnh, nhưng đưa ra một số gợi ý: aromatic amines là hóa chất cũng được tìm thấy trong khói thuốc lá và các sản phẩm phụ công nghiệp, phá vỡ hệ thống nội tiết.