23/05/2022 | 28

Nghiên cứu cho thấy chích 3 mũi Vaccine COVID-19 Của Pfizer liều thấp giúp bảo vệ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi

Nghiên cứu cho thấy chích 3 mũi Vaccine COVID-19 Của Pfizer liều thấp giúp bảo vệ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi

Ba mũi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer liều thấp tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Pfizer/BioNTech cho biết họ sẽ hoàn tất việc đệ trình dữ kiện thử nghiệm lên Cơ quan Quản Trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) trong tuần này.

Theo CNN, Giai đoạn Thử nghiệm 2/3 bao gồm 1,678 trẻ em được chích mũi thứ ba khi biến thể Omicron đang là chủng trội tại Hoa Kỳ. Pfizer cho biết mức độ kháng thể được kiểm tra một tháng sau liều thứ ba cho thấy vaccine tạo ra phản ứng miễn dịch tương tự như hai liều ở người từ 16 đến 25 tuổi. Kết quả thử nghiệm giữa kỳ cho thấy hiệu quả của vaccine là 80.3% đối với Covid-19 có triệu chứng ở nhóm tuổi trẻ nhất này.

Nhà sản xuất vaccine đã xác định 10 trường hợp có triệu chứng ít nhất bảy ngày sau liều thứ ba. Tuy nhiên, tỷ lệ thử nghiệm sẽ không được hoàn thiện cho đến khi ít nhất 21 trường hợp có triệu chứng được tìm thấy trong nhóm chích và sau đó được so sánh với số trường hợp có triệu chứng trong nhóm dùng giả dược.

Pfizer cho biết ba mũi vaccine với liều lượng thấp cho nhóm tuổi trẻ nhất này là an toàn. Liều lượng vaccine cho nhóm tuổi này thấp hơn ở các nhóm tuổi cao hơn. Những người từ 12 tuổi trở lên nhận hai mũi vaccine 30 microgram và trẻ em từ 5 đến 12 tuổi nhận hai mũi vaccine 10 microgram. Cả hai nhóm tuổi đều đủ tiêu chuẩn để chích mũi thứ ba. Vaccine Pfizer dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi chỉ chứa 3 microgram thuốc.