Nghị viên kim Nguyễn của Garden Grove ứng cử giám sát viên Orange County

Nghị viên kim Nguyễn của Garden Grove ứng cử giám sát viên Orange County

Nghị viên Kim Nguyễn

Nghị Viên Kim Nguyễn (Địa Hạt 5-Garden Grove) vừa tuyên bố ứng cử chức giám sát viên Orange County, Địa Hạt 2, hôm Thứ Năm, 16 Tháng Mười Hai.

Nữ nghị viên có cha là người gốc Việt mẹ là người gốc Mexico cho biết thêm: “Là một cư dân lâu năm trong Địa Hạt 2, tôi quan sát thấy quận hạt thất bại trong việc giải quyết khủng hoảng nhà ở, làm cho nhiều người, nhất là thế hệ chúng tôi, không thể mua nổi căn nhà. Cùng lúc đó, quận hạt làm ngơ đối với khủng hoảng người vô gia cư, làm cho tình trạng sức khỏe công cộng và an ninh tồi tệ hơn.”

Nghị Viên Kim Nguyễn lần đầu tiên đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố Garden Grove năm 2016, và là nữ nghị viên gốc Hispanic trẻ nhất trong lịch sử thành phố. Cô cũng là người Mexico gốc Việt đầu tiên đắc cử Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Bốn năm sau, năm 2020, cô tái đắc cử với 70% số phiếu. Cũng năm 2020, cô ứng cử chức giám sát viên Orange County, Địa Hạt 1, nhưng không thành công.

Là cư dân lâu năm của Garden Grove, cô tốt nghiệp ngành chính trị với ngành phụ là tư pháp tại đại học UC Santa Cruz. Cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học và đại học.

Địa Hạt 2 của Orange County là địa hạt mới được vẽ lại, do Hội Đồng Giám Sát Orange County chuẩn thuận với tỉ lệ phiếu 3-2 hôm 23 Tháng Mười Một, bao gồm thành phố Santa Ana và một phần các thành phố Anaheim, Garden Grove, Orange, và Tustin. Cử tri tuổi từ 18-35 là nhóm cử tri lớn nhất, chiếm 41% số cử tri có ghi danh trong địa hạt. Về tình trạng đảng phái, cử tri Dân Chủ hơn cử tri Cộng Hòa gần 20%.