12/10/2014 | 0

Nghị viên Hong Kong thân Trung Cộng tố cáo ngoại quốc hậu thuẫn biểu tình

Nghị viên Hong Kong thân Trung Cộng tố cáo ngoại quốc hậu thuẫn biểu tình

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Trả lời phỏng vấn trong ngày hôm qua, bà Regina Ip Lau Suk-yee là một thành viên của Hội đồng Lập pháp Vùng Hành chánh Đặc biệt Hong Kong nói rằng phong trào Chiếm đóng Trung Tâm đã làm thiệt hại nghiêm trọng nền kinh tế, đặc biệt là các cơ sở kinh tế tầm trung và nhỏ.

Nhiều công nhân hiện giờ thất nghiệp, cũng không thể tìm việc làm bán thời gian, bởi vì chủ nhân không có tiền. Nhiều tiệm ăn nhỏ trong vùng biểu tình mất mát rất lớn. Ngành du lịch bị ảnh hưởng và đây là sự thiệt hại lớn nhất. Các nhà đầu tư không còn tin tưởng cho nên nền kinh tế Hong Kong bị thiệt hại nặng. Phong trào Chiếm cứ Trung Tâm đã được một tổ chức rất lớn và rất mạnh ủng hộ, tổ chức này đã cung cấp cho người biểu tình mọi thứ tiếp tế. Ủy ban Nội an của Hội đồng Lập pháp đã quyết định điều tra các nguồn tiếp tế này.

Bà Regina Ip cũng đã rõ rệt tố cáo ngoại quốc liên hệ trong cuộc biểu tình Hong Kong, nói rằng nhiều định chế nghiên cứu ngoại quốc, trong đó có những cơ quan Hoa Kỳ đã viết phúc trình cho biết Quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép các cơ quan phi chính phủ cung cấp ngân khoản cho người biểu tình Hong Kong.

Trong các ngày gần đây hệ thống truyền thông Trung Cộng đã dùng sự thiệt hại kinh tế để làm cho người dân Hong Kong ác cảm với người biểu tình đòi dân chủ. Trước mọi hoạt động chống đối trong nước, Trung Cộng lúc nào cũng cho rằng do Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đứng đàng sau xúi giục. (H. Võ)