Nghị viên gốc Việt ở Utah tranh cử thị trưởng

Nghị viên gốc Việt ở Utah tranh cử thị trưởng

Ông Tom Huỳnh, nghị viên gốc Việt đầu tiên của HĐTP West Valley tiểu bang Utah, đã tuyên bố ra tranh cử chức thị trưởng thành phố này, tại buổi Lễ Tưởng Niệm tổ chức tại Trung Tâm Đa Văn Hóa. Ông Tom Huỳnh đắc cử nghị viên thành phố này từ đầu năm 2012, ông được coi là người có khả năng làm việc với nhiều cộng đồng thiểu số và từng đóng góp cho các công việc chung của cộng đồng. Nghị Viên Tom Huỳnh đã giúp cho cộng đồng liên lạc với chính quyền để có được địa điểm công viên đặt Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thứ ba trên đất Mỹ, sau Westminster California và Wichita Kansas.

Thành phố West Valley có 132,000 dân, và Quận 1 nơi ông Tom Huỳnh làm đại diện có 33,000 người. Trong kỳ bầu cử năm 2011 ông cho biết đã đi gõ cửa 2,675 căn nhà, và trong đó có 67 căn là nhà của người Việt Nam. Ông không rõ vào lúc bầu cử tổng quát số phiếu chính xác là bao nhiêu, nhưng vào kỳ sơ bộ năm 2011 ông chiến thắng cách xa đối với người về hạng nhì là ông Brent Fuller, từng là chủ tịch Uỷ Ban Quy Hoạch 20 năm. Số người Việt sống ở tiểu bang Utah là khoảng 8,000 đến 10,000 người, số người Việt sống trong thành phố West Valley là từ 700 đến 1,000 người, so với tổng số dân cư thành phố là 132,000 người. Bước đầu, ông Tom Huỳnh sẽ phải tranh sơ bộ vào Tháng Chín, và nếu thắng, ông sẽ tranh chung cuộc vào Tháng 11. Nếu đắc cử, ông sẽ trở thành Thị trưởng người Việt thứ nhì trên đất Mỹ, sau ông Tạ Đức Trí hiện đang là đương kim Thị trưởng thành phố Westminster.