nghị viên frank fry của westminster qua đời, thọ 87 tuổi

nghị viên frank fry của westminster qua đời, thọ 87 tuổi

Tin Westminster – Nghị Viên Frank Fry, vị dân cử đương nhiệm lâu đời nhất của thành phố Westminster ở miền nam California vừa qua đời sáng Chủ Nhật, hưởng thọ 87 tuổi. Ông trút hơi thở cuối cùng tại Huntington Valley Medical Center, Huntington Beach trong lúc đang ngủ. Sự ra đi của ông Frank Fry là một mất mát lớn không chỉ đối với người dân thành phố mà còn đối với cộng đồng Việt Nam, nhất là vì ông có công xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Về công sức của ông Frank Fry đối với cộng đồng Việt Nam, ông là người hết lòng giúp đỡ cộng đồng Việt Nam có một tượng đài, biểu tượng cho tự do, sau hơn 20 năm định cư tại Hoa Kỳ. Ông giúp hết lòng và nhờ vậy mà lá cờ Việt Nam Cộng Hòa có thể bay 24 trên 24 tại tượng đài, để cho thế hệ tương lai biết về lịch sử người tị nạn và cho thấy người Việt tiếp tục đấu tranh cho chính nghĩa. Theo tài liệu thành phố Westminster, ông Frank Fry đắc cử nghị viên lần đầu năm 1966 và từng đắc cử Thị trưởng ba lần vào các năm 1978, 1996 và 1998, và từng nhiều lần được các đồng viện cử làm Phó Thị trưởng.

Ông không tái ứng cử nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, nhưng lại ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Đặc Khu Vệ Sinh Midway City trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 tới đây. Lúc sinh thời, ông từng theo học các trường Grand Rapids Junior College, Golden West College, Orange Coast College, University of Michigan và Western Michigan College. Ngoài chức vụ nghị viên, ông cũng là thành viên nhiều ủy ban, hiệp hội và hội đoàn ở Westminster và Orange County. Ông Frank Fry lập gia đình với bà Marilyn từ năm 1952, có hai con gái và ba cháu ngoại. SB-TN xin chân thành phân ưu cùng gia đình ông Frank Fry và tang quyến.