01/09/2020 | 148

Nghị viên Diedre Nguyễn Thu-Hà gửi thư kêu gọi ông Jeff Letourneau từ chức

Nghị viên Diedre Nguyễn Thu-Hà gửi thư kêu gọi ông Jeff Letourneau từ chức

THÔNG CÁO BÁO CHÍ:                                                                         LIÊN LẠC: Matt Reilly

Ngày 31 tháng 8, năm 2020                                                                           (916) 201-9636

 

Nghị viên Diedre Nguyễn Thu-Hà, ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang, địa hạt 72 đã gửi thư đến Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ Quận Cam, lên án những lời phát biểu sai lầm của ông Jeff LeTourneau, phó chủ tịch ban chấp hành của Đảng Dân Chủ Quận Cam và yêu cầu ông từ chức.  Nội dung lá thư như sau:

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 8, năm 2020

Kính gửi Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ Quận Cam (DPOC),

 Tôi kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết của ông Jeff LeTourneau về lịch sử tàn ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.  Việc nêu ông ra như một tấm gương để noi theo là một xúc phạm không thể chấp nhận được đối với một cộng đồng chống Cộng sản triệt để như cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Quận Cam.

Thân phụ tôi đã chiến đấu cùng với đồng minh Hoa Kỳ chống lại cộng sản tại Việt Nam.  Khi Sài Gòn thất thủ, ông đã bị tù đày khổ sai tám năm.  Tôi và mẹ tôi đã bị cầm tù khi chúng tôi tìm cách vượt biên thoát khỏi chế độ cộng sản.  Mẹ tôi đã bị tù ba năm.  Tôi đã bị giam hai tháng.  Lúc tôi mới 7 tuổi.

Tôi không hiểu sao ông Jeff LeTourneau lại có thể đưa ra một tuyên bố đau lòng như vậy, trong khi Little Saigon mệnh danh là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài nước Việt Nam.  Chúng tôi luôn rõ ràng và dứt khoát rằng Hồ Chí Minh và những người cộng sản là một chế độ tàn ác, vi phạm nhân quyền.

Ông Jeff LeTourneau không đại diện cho những giá trị và suy nghĩ của tôi, là một  dân cử của Đảng Dân Chủ, cũng như cho hơn 30,000 cử tri Dân Chủ gốc Việt tại Quận Cam.  Sự thiếu hiểu biết và phán xét sai lầm này cho thấy ông không nên giữ vai trò lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ của chúng ta.  Vì vậy, tôi kêu gọi ông hãy từ chức.  Nếu ông LeTourneau không từ chức, tôi đề nghị Ban Chấp Hành lấy quyết định bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch của ông.

Trân trọng,

Diedre Nguyễn Thu-Hà

Nghị viên Thành phố Garden Grove, địa hạt 3