Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA – Cuộc đấu tranh cho nhân quyền tiếp diễn

Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA – Cuộc đấu tranh cho nhân quyền tiếp diễn

Từ ngày 10 đến 12 tháng 2, Nghị viện Âu Châu tại thành phố Strasbourg (Pháp) đã nhóm họp để thảo luận và bỏ phiếu về quyết định phê chuẩn thông qua Hiệp Định Thương Mại Tự do giữa Việt Nam và Liên Âu EVFTA. Sau khi các nghị viên đã thảo luận ngày 11 tháng 2. Ngày 12 tháng 2, các dân biểu của Quốc Hội Au châu đã bỏ phiếu để phê chuẩn Hiệp thương EVFTA. Từ Strasbourg, Phóng viên Tường An gửi về bài tường trình sau đây.

TAGS: evfta