25/04/2014 | 0

Nghị viên Châu Âu đặt điều kiện nhân quyền với Việt Nam

Nghị viên Châu Âu đặt điều kiện nhân quyền với Việt Nam

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Nghị viện Châu Âu ngày 17/4 thông qua Nghị quyết đề nghị Ủy ban Châu Âu đề cập tới các quan ngại nhân quyền khi thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại (FTA) giữa Châu Âu với Việt Nam.
Nghị quyết kêu gọi Ủy ban Châu Âu phải áp dụng phương thức đặt điều kiện ký kết Hiệp định FTA dựa trên các tiến bộ cụ thể từ Việt Nam trong việc cải thiện nhân quyền, đặc biệt về quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, và tự do tôn giáo.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, hoan nghênh Nghị quyết này là một thắng lợi quan trọng trong nỗ lực tăng cường bảo vệ nhân quyền cho người dân tại Việt Nam.
Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, một thành viên trong Liên đoàn FIDH, nói Nghị quyết vừa được thông qua là một khuyến cáo rõ ràng với nhà cầm quyền Việt Nam về vai trò thiết yếu của nhân quyền trong tất cả mọi lĩnh vực, kể cả thương mại.
Ủy ban này nhấn mạnh không bảo đảm quyền tự do bày tỏ tư tưởng, tự do báo chí, tự do lập nghiệp đoàn độc lập hay các tổ chức xã hội dân sự, thì Hiệp định tự do thương mại giữa EU với nhà nước độc đảng ở Việt Nam sẽ chỉ gây phương hại cho người dân Việt Nam và ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước này.
Đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại Việt Nam-EU dự kiến kết thúc trước cuối năm nay. Đôi bên kỳ vọng đạt được một tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng định Á-Âu vào tháng 10. (T. Lan)