01/09/2014 | 0

Nghĩ về chữ “sợ” trong bài viết của Chủ tịch CSVN Trương Tấn Sang

Thời gian gần đây, vào những dịp kỉ niệm trọng đại của đất nước, Chủ tịch CSVN Trương Tấn Sang thường có những bài viết thể hiện niềm vui mừng trước sự phát triển của đất nước đồng thời cũng bày tỏ những băn khoăn, lo lắng về trách nhiệm đối với Tổ quốc của cá nhân ông cùng những người đồng chí của ông. Kỷ niệm Quốc khánh năm nay, ngoài việc nêu lên những thành tựu, ông còn bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại về tình trạng mất niềm tin. Trong bài viết của mình, Chủ tịch nước đã chỉ rõ nguyên nhân gây nên mất niềm tin của nhân dân.