27/05/2014 | 0

Nghĩ sĩ Úc đem bom giả vào Quốc Hội

Nghĩ sĩ Úc đem bom giả vào Quốc Hội

Canberra, Úc. (Reuters) – Nghị sĩ Bill Heffernan là đảng viên đảng Tự Do của Thủ tướng Tony Abbott đã mang một thiết bị nổ giả giống như bom ống phòng họp quốc hội trong lúc nghe Chỉ huy trưởng Cảnh sát Liên bang Tony Negus tường trình để chứng minh những sự sơ xuất an ninh.
Nghị sĩ Heffernan nói rằng việc miễn trừ soát xét các nhà chính trị và nhân viên quốc hội vào tòa nhà đã giúp ông ta đưa trái bom giả vào quốc hội. Công chức, các nhà ngoại giao và nhà báo chống lại việc soát xét họ theo các biện pháp an ninh mới. Nghị sĩ Heffernan nói rằng cho tới lúc này mọi người đều tin tưởng mình được an ninh, an toàn.
Nhưng ông nghĩ sáng nay việc an toàn không còn nữa bởi vì ông ta có thể mang bom dấu trong bao plastic vào phòng họp. Sự ủng hộ đối với chính phủ bảo thủ Abbott đang suy giảm sau khi đưa ra ngân sách kiệm ước, cắt giảm chi tiêu trong đầu tháng này.
Theo bản dự thảo ngân sách, chính phủ sẽ cắt giảm chi tiêu 60 tỷ úc kim trong thời gian 4 năm tới. Những biện pháp an ninh mới tại quốc hội mới được bắt đầu từ tuần trước nhằm tiết giảm 400,000 úc kim từ ngân sách điều hành trụ sở.
Trước đó, Nghị sĩ Heffernan nói rằng sự thay đổi phải bước qua xác chết ông ta. Trong năm 2009, nhân viên an ninh tại tiểu bang New South Wales đã tịch thu một con dao của một nghị sĩ tiểu bang và ngưới nghị sĩ này nói rằng ông ta muốn thử nghiệm những biện pháp bảo vệ an ninh trụ sở. (H. Võ)