Nghị sĩ Lou Correa vinh danh 26 vị cao niên phục vụ cộng đồng

Nghị sĩ Lou Correa vinh danh 26 vị cao niên phục vụ cộng đồng

Bản tin từ báo VienDong, Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa sẽ tổ chức buổi tiếp tân Vinh Danh Cao Niên Tiêu Biểu (Seniors Making a Difference Breakfast Reception) để công nhận các vị cao niên tiêu biểu trong công tác thiện nguyện đã đóng góp thời gian, công sức và tài năng làm nên sự thay đổi tốt đẹp tại Quận Cam.
Trong danh sách sẽ vinh danh 133 thiện nguyện viên tuổi vàng đã có những đóng góp thiện nguyện, quý giá cho cộng đồng, trong đó bao gồm 26 vị cao niên gốc Việt tiêu biểu thuộc truyền thông báo chí Việt ngữ, cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các trung tâm Việt Ngữ, tổ chức y tế, hội đoàn.
Buổi lễ sẽ được tổ chức vào thứ Tư, 14 tháng Năm, 2014 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ 30 sáng tại Garden Grove Community Meeting Center, 11300 Stanford Avenue. Nghị sĩ Lou Correa muốn làm tất cả mọi điều để khuyến khích quý vị thiện nguyện viên tuổi vàng tiếp tục tham gia vào các công tác thiện nguyện trong cộng đồng.
Ông cho rằng kinh nghiệm, tài năng của các vị thiện nguyện viên cao niên có giá trị rất quan trọng trong cộng đồng. Buổi tiếp tân bao gồm các món điểm tâm nhẹ buổi sáng do chính Nghị Sĩ Lou Correa cùng viên chức trong văn phòng địa hạt, quý vị thiện nguyện viên và các vị dân cử địa phương phục vụ cho quý vị cao niên.