Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Nghị quyết Tháng Tư Đen của Thượng Viện California

Nghị quyết Tháng Tư Đen của Thượng Viện California

Lúc 2 giờ 45 chiều Thứ Hai, 17 Tháng Tư, 2017 tại Phòng Họp Khoáng Đại Thượng Viện Quốc Hội Tiểu Bang California, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã điều trần trước Thượng Viện Tiểu Ban Cali về nghị quyết SCR 2 chọn Tháng Tư, 2017 là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. Điều này ngằm để tưởng nhớ 42 Năm Ngày Mất Nước, để ghi nhớ sự hy sinh vì ly tưởng tự do của Quân Dân Cán Chinh VNCH và Đồng Minh trong Cuộc Chiến Việt Nam và vinh danh sự đóng góp của cá nhân, tổ chức, hội đoàn người Mỹ gốc Việt đối với tiểu bang California. Hàng trăm đồng hương từ Nam và Bắc California đến tham dự rất vui mừng khi tất cả thượng viện ủng hộ nghị quyết SCR2 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.