07/09/2013 | 1

NGHỊ QUYẾT TẤN CÔNG SYRIA ĐƯỢC ĐƯA LÊN THƯỢNG VIỆN ĐỂ TRANH LUẬN VÀ BỎ PHIẾU

NGHỊ QUYẾT TẤN CÔNG SYRIA ĐƯỢC ĐƯA LÊN THƯỢNG VIỆN ĐỂ TRANH LUẬN VÀ BỎ PHIẾU

Tin Hoa Thịnh Đốn – Một nghị quyết vừa được một ủy ban Thượng Viện soạn thảo cho phép sử dụng các hành động quân sự hạn chế đối với Syria để đáp trả vụ tấn công vũ khí hóa học trong tháng 8, hôm Thứ Sáu được chuyển giao cho Thượng Viện để xem xét và bỏ phiếu, có thể trong tuần sau. Ông Harry Reid là Lãnh đạo phe đa số ở Thượng Viện,thông báo nhận được nghị quyết của Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện, nhưng không cho biết cần phải mất trong bao lâu để nghị quyết tiến hành thông qua quá trình lập pháp.

 Trong một bài phát biểu ngắn gọn, ông Reid nói Thượng Viện được triệu tập trong hôm Thứ Sáu, để nghe Ủy ban Đối ngoại Thượng viện báo cáo về một nghị quyết chung, cho phépsử dụng lực lượng quân sự có tính hạn chế đối với Syria, để đáp trả vụ tấn công vũ khí hóa học của lực lượng ủng hộ ông Assad. Tổng thống Obama đang trên đường trở về Hoa Thịnh Đốn sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20, sẽ tìm cách thuyết phục Quốc Hội thông qua nghị quyết. Thượng Viện sẽ xem xét trước rồi sau đó chuyển sang Hạ Viện. Một phụ tá đảng Dân Chủ nói ông Reid lạc quan một cách thận trọng khi tin rằng Thượng Viện sẽ phê chuẩn nghị quyết.