Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Nghị quyết công nhận Cờ Vàng VNCH tại thành phố Tempe , Arizona

Nghị quyết công nhận Cờ Vàng VNCH tại thành phố Tempe , Arizona

Sau nhiều tháng vận động của Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, thành phố Tempe đã chính thức công nhận Nghị Quyết Cờ Vàng. Nghị quyết này công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH trước đây là biểu tượng của người Mỹ gốc Việt tại thành phố Tempe.

(286)