Nghị quyết Cờ Vàng sau cuộc bạo loạn Quốc Hội

Hệ lụy của việc sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ của một nhóm người ủng hộ Tổng Thống Trump tại trong vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 01 như thế nào đến chiến dịch cờ vàng trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Nhất là tại tiểu bang Massachusetts khi dân biểu tiểu bang Trâm Nguyễn cùng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại đây đã làm việc không ngừng nghĩ để vận động tiểu bang này công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu biểu tượng của người tỵ nạn cộng sản trong 2 năm qua. Phóng viên Trường Giang tường trình sau đây: