Nghề thu hoạch nho ở Mỹ

Đất đai màu mỡ và khí hậu khô ấm của California đã trở thành một nơi lý tưởng cho những trái nho nổi tiếng hơn 200 năm qua trên thế giới. Ngành trồng nho đã dựa vào người nhập cư trong nhiều thập kỷ để làm các công việc khó khăn này. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay nhiều nông trại đã chuyển qua sử dụng máy móc và robot để thay thế lao động của con người.