14/06/2014 | 1

Nghệ sĩ Ngọc Đáng

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này được tiếp chuyện cùng Nghệ sĩ Ngọc Đáng. Kính mời quý vị cùng theo dõi.