21/06/2014 | 1

Nghệ sĩ Ngọc Đáng (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này được tiếp chuyện cùng Nghệ sĩ Ngọc Đáng (P2). Kính mời quý vị cùng theo dõi.