19/09/2014 | 0

Nghệ sĩ Hương Huyền (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này tái ngộ với nam nghệ sĩ Hương Huyền theo yêu cầu của nhiều quý vị khán giả và tiếp tục nghe ông kể về những kỷ niệm về những ngày đầu tiên ông bước chân vào con đường nghệ thuật. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.