13/09/2014 | 1

Nghệ sĩ Hương Huyền (P1)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này có dịp trò chuyện cùng nam nghệ sĩ Hương Huyền và cùng nghe ông kể về những kỷ niệm về ngày đầu tiên ông bước chân vào con đường nghệ thuật. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.