13/07/2016 | 0

Nghệ sĩ dựng phiên bản bức tường biên giới của Donald Trump

Nghệ sĩ dựng phiên bản bức tường biên giới của Donald Trump

Jacumba Hot Springs, California. (Reuters) – Hai nghệ sĩ dựng phiên bản của họ về bức tường giữa biên giới Mexico và Hoa Kỳ mà ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa Donald Trump đề nghị.

Được đặt tại Jacumba Hot Springs, California, cách San Diego khoảng 70 dặm về phía Đông, bức tường đứng cách biên giới thực sự khoảng 60 feet. Do nghệ sĩ David Gleeson và Mary Mihelic sáng tạo, bức tường bao gồm các khối than, một tấm áp phích vận động lớn của ông Trump và được trang trí bằng trái cây, rau và các dụng cụ dọn vệ sinh.

Ông Gleeson gần đây thực hiện một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times. Ông nói bức tường mang ý nghĩa tượng trưng cho những tác động kinh tế mà giới hạn di trú và đóng cửa biên giới sẽ gây ra đối với nền nông nghiệp, công nghiệp và đời sống gia đình.

Cam kết xây tường của ông Trump là một điểm nhấn của nền tảng nhắm mục tiêu vào di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, giúp ông trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11. (Nguyên Trân)