31/05/2014 | 0

Nghệ sĩ Châu Thanh

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này được tiếp chuyện cùng Nghệ sĩ Châu Thanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi.