07/06/2014 | 0

Nghệ sĩ Châu Thanh (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này được tiếp chuyện cùng Nghệ sĩ Châu Thanh một lần nữa. Kính mời quý vị cùng theo dõi.