Ngày y tế cộng đồng tại Philadelphia

Nhằm phổ biến kiến thức y học, cũng như giúp đồng hương chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, Hội Y Nha Dược Philadelphia đã tổ chức “Ngày y tế cộng đồng” từ 10h đến 3h30 chiều ngày 11/6/2017 tại hội trường giáo xứ St. Helena, Philadelphia.