Ngày văn hóa liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh

Để giới thiệu tác phẩm “Hành Trình Với Mẹ” và sau 40 tha hương tị nạn cộng sản cũng như đánh dấu 40 năm hồng ân của linh mục Paul Văn Chi và 27 năm phục vụ của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, một chương trình có tên là Dạ Hội Tâm Tình – Cảm Tạ – Tri Ân đã được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace vùng Canley Heights, Úc Châu vào đêm 6/3/2016. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.