Ngày Valentine ở Sài Gòn

Một ngày Valentine đẩm máu ở Nghệ An, và tại Sài Gòn thì nhiều bạn trẻ vẫn hồn nhiên tung tăng cho mùa lễ tình nhân. Cũng khó trách, khi mà báo chí trong nước vẫn chọn sự im lặng, một sự im lặng mang giá trị của tái khẳng định ở Việt Nam, báo chí chỉ là tiếng nói của đảng cầm quyền.