28/05/2018 | 2

Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) trên khắp đất nước

Ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) trên khắp đất nước

Ảnh: CBS

Arlington, Virginia – Hôm nay 28/05 là ngày Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Video của CBS News cho thấy cách đây bốn ngày, tức là hôm thứ Năm 24 tháng 5, hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ tổ chức nghi lễ thường niên mang tên “Flags-In Day”, cắm hơn 280,000 lá quốc kỳ phía trước các ngôi mộ tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington. Nghi lễ này nhằm vinh danh những người con ưu tú của tổ quốc, đã ngã xuống trong những cuộc chiến khác nhau trong khi bảo vệ đất nước.

Theo một tuyên bố của Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, nghi lễ thiêng liêng này được binh sĩ của Trung đoàn 3 Bộ binh, còn được gọi là Trung Đoàn Old Guard, đảm nhiệm. Thượng sĩ Adam Grine (cư dân thành phố Astoria, tiểu bang Ohio) là người chỉ huy mọi thủ tục tại nghi lễ “Flags-In Day”, cho biết binh sĩ trong Trung Đoàn của ông có nhiệm vụ cắm hơn 284,000 lá cờ trong vòng một ngày. Theo tuyên bố của Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, đây là truyền thống đặc biệt của Trung Đoàn Những-Người-Lính-Già, bắt đầu từ năm 1948, sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc với gần 500,000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng sau 4 năm tham chiến.

Không chỉ thực hiện truyền thống cắm cờ, Trung Đoàn Old Guard còn thực hiện nghi lễ “tri ân” trước ngôi mộ Chiến Sĩ Vô Danh. Trong ngày hôm đó, Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington mở cửa, khuyến khích công chúng vào quan sát truyền thống thiêng liêng này, nhưng họ không được tham gia vào việc cắm cờ. Sau ngày Chiến Sĩ Trận Vong, tất cả những lá cờ được rút lên và mang về căn cứ. (Mai Đức)