08/09/2020 | 19

Ngay từ đầu Formosa được nhà cầm quyền cho thoải mái xả thải ra môi trường

Ngay từ đầu Formosa được nhà cầm quyền cho thoải mái xả thải ra môi trường

Trần Hồng Hà (Ảnh: Thanh Niên)

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, tại hội nghị đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam vào ngày 4 tháng 9 năm 2020, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên môi trường Cộng sản cho biết, Formosa là dự án có nguồn xả thải lớn nhưng lại được cho phép tự do xả thải ra môi trường.

Theo ông Hà, không chỉ mình Formosa mà những dự án có nguồn xả thải lớn khác như Lee&Man cũng được tự do xả thải ra môi trường. Ông Hà giải thích, Formosa, Lee&Man là những dự án lớn, có nguồn thải lớn nhưng lại do nhà cầm quyền cấp tỉnh phê duyệt dự án và không cần tính toán đánh giá tác động môi trường sơ bộ.

Ông Hà cho rằng, việc đánh giá tác động là phải dựa trên mức độ ảnh hưởng tác động của nguồn thải, phạm vi tác động nơi đặt nhà máy, dự án trên thực tế chứ không phải như cách nhà cầm quyền đang làm là chỉ dựa vào quy mô hay loại hình đầu tư dự án trên lý thuyết. Đây là cách làm mang tính hình thức, phản khoa học, gây nguy hiểm cho môi trường.

Cách làm này của nhà cầm quyền đã được hơn 10 tòa đại sứ ngoại quốc góp ý với nhà cầm quyền nên loại bỏ. Các tòa đại sứ nói rằng, cách làm của Cộng sản Việt Nam không giống ai trên thế giới nên không có cơ sở khoa học khi tính toán tác động môi trường, vẫn theo ông Hà.

An Nhiên