Ngày truyền thống Cảnh Sát Quốc Gia 1/6

Vào trưa Chúa Nhật 27/5/2018 tại thành phố Westminster nam California, theo như thông lệ hàng năm, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà đã tổ chức ngày Cảnh Sát Quốc Gia 1/6 còn được gọi là Ngày Cảnh Lực. Và năm nay đặc biệt có đại hội Cảnh Sát Quốc Gia Kỳ 8 cũng như ra mắt cuốn lược sử Cảnh Sát Quốc Gia được biên soạn rất công phu.