Ngày truyền thống 66 năm thành lập trường võ khoa Thủ Đức tại Úc Châu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Truyền Thống sau 66 năm thành lập trường võ khoa Thủ Đức, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại New South Wales – Úc Châu đã giới thiệu môt tân ban chấp hành của hội cho nhiệm kỳ 2017-2019.