“Ngày Thuyền Nhân” lần thứ 9 tại Nam California

Vào chiều Chúa Nhật 29/4/2018 tại tượng đài Thuyền Nhân trong khu Westminster Memorial Park, thành phố Westminster Nam California, Uỷ Ban Thực Hiện Tượng Đài Thuyền Nhân đã tổ chức “Ngày Thuyền Nhân” lần thứ 9 với sự tham dự đông đảo của đồng hương.