Ngày thứ 5 tại khu vực lũ lụt ở San Jose

Thứ Bảy ngày 25/2/2017,  điện nước và ga vẫn chưa được phục hồi và khu vực Rock Spring gần Senter Road và Phelan Avenu – San Jose. Phóng viên SBTN đã gặp gỡ một vài đồng hương tại khu vực này. Mời quý vị cùng lắng nghe và theo dõi những hình ảnh sau 5 ngày của khu vực bị lũ lụt.