Ngày thứ 2 trong hành trình đi đến Washington DC của phái đoàn Bắc Cali

lúc 7:00 chiều ngày 5/7, phái đoàn người Việt Bắc Cali vượt qua 3.000 cây số đã đến thành phố Oklahoma City. Trong chuyến đi xuyên nước Mỹ để đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn cùng đồng hương từ khắp các tiểu bang tề tựu về đây tham dự cuộc tổng biểu tình ngày 7/7/2018 chống lại dự luật cho mướn 3 đặc khu chiến lược và luật an ninh mạng của chính quyền cộng sản Việt nam và điều quan trọng nhất chính là cho chính phủ Hoa Kỳ biết được âm mưu xâm chiếm Việt Nam của chính Trung Cộng qua sự tiếp tay của những kẻ bán nước trong đảng CSVN.