Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 70 tại New York

Vào ngày 7 tháng 12, 2018, cộng đồng người Việt khắp nơi đã biểu tình Trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, nhân ngày quốc tế nhân quyền lần thứ 70.