Ngày Quân Lực VNCH tại Philadelphia

6 giờ 30 chiều ngày 18/06/2017, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại thành phố Philadelphia & vùng phụ cận đã tổ chức buổi họp mặt nhân dịp Ngày Quân Lực.