Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Ngày Nhân Quyền 2016 tại Cabramatta, Úc Châu

Ngày Nhân Quyền 2016 tại Cabramatta, Úc Châu

Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 68 ngày Quốc Tế Nhân Quyền, Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền New South Wales, Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales và nhiều đoàn thể, đảng phái trong cộng đồng cùng tổ chức Ngày Nhân Quyền tại Freedom Plaza vùng Cabramatta, Úc Châu. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.