Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại miền Nam California

Ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại miền Nam California

Vào sáng thứ Hai 29/5/2017, Cộng Đồng Người Việt tại khu Little Saigon đã tham dự ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong do Liên Hội Cựu Chiến Sỹ VNCH tổ chức tại tượng đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ và sau đó do chính quyền thành phố Westminster tổ chức tại nghĩa trang của thành phố. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các cựu chiến binh và cư dân trong vùng.