Ngày làm sạch nước Úc

Hàng năm, vào mỗi ngày Chúa Nhật đầu tháng 3, nước Úc gọi đây là ngày “Clean Up Australia Day” để người dân nhận thức được việc giữ sạch cho đất nước và bảo vệ tốt hơn cho môi trường. Nhân dịp này, cộng đồng người Việt đã chung tay với các sắc tộc khác để cùng nhau làm sạch nước Úc trong ngày này. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh từ vùng Cabramatta, Úc Châu sau đây.