Ngày hội ngộ đồng hương Thừa Thiên Huế tại Philadelphia

Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là một trong những hội sinh hoạt rất năng nổ trong cộng đồng người Việt tại Philadelphia. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 21/5/2017, hội đã tổ chức ngày Hội Ngộ Đồng Hương.