Ngày hội Hoa Lan ở Westminster Mall, Nam California

Ngày 8 tháng 2 năm 2020, hội hoa lan Newport Harbor kết hợp với hội hoa lan Việt Nam tổ chức ngày hội hoa lan thường niên lần thứ 10 tại bên trong Westminster Mall. Ngày hội này là cơ hội cho các nghệ nhân hoa lan đem đến trình bày và bày bán những chậu hoa lan đẹp mắt đến khách hàng và người chơi hoa lan của khu vực Quận Cam.