Ngày hành hương tại núi Đức Mẹ Lộ Đức Maryland

Lúc 2 giờ trưa ngày 03-09-2017 tại núi Đức Mẹ Lộ Đức, Emmittsburg, Maryland, Liên Đoàn Công Giáo Miền Trung Đông Hoa Kỳ đã tổ chức hành hương. Mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây.