Ngày đi bộ và đại nhạc hội cứu trợ bão lụt

Với sự hợp tác của khoảng 30 hội đoàn, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia miền Nam California đã tổ chức “buổi đi bộ và đại nhạc hội cứu trợ bão lụt tại thành phố Westminster Nam California. Sự kiện này đã được sự hưởng ứng đông đảo của đồng hương, giới nghệ sỹ và các cơ sở trong cộng đồng.