Ngày đi bộ cứu đói tại Boston, Massachusetts

Hơn 40 ngàn cư dân sinh sống tại tiểu bang Massachusetts đã hội tụ về trung tâm thành phố Boston trong ngày chủ Nhật 1 tháng 5 năm 2016 cho cuộc đi bộ cứu đói hàng năm được hội ProjectBread tổ chức. Buổi đi bộ nhằm mục đích cứu đói cho hơn 46 ngàn trẻ em và cư dân có thu nhập thấp, cần sự hổ trợ thực phẩm hàng năm tại tiểu bang Massachusetts. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.